Impressum

GEZE Benelux B.V.

Steenoven 36
5626 DK Eindhoven
Nederland

Juridische informatie:

Aansprakelijkheid

Voor zover met GEZE Benelux B.V. niets anders is overeengekomen, aanvaarden wij volgens de hieronder vermelde bepalingen uitsluitend aansprakelijkheid voor schade die - uit welke rechtsgrond ook - het gevolg is van opzet, grove nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevend personeel, of een eventueel zwaarwegende schuld van de organisatie. Bovendien aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade uit verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Bij de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de typische schade. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid bij geringe nalatigheid uit, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Deze uitsluiting geldt in elk geval voor indirecte schade.

Wij kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid of recentelijkheid van de informatie en gegevens die wij op onze GEZE-website beschikbaar hebben gesteld. Het gebruik van deze informatie en gegevens is geheel voor risico van de klant dan wel de gebruiker. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die onze klanten dan wel de gebruiker oplopen als gevolg van het gebruik van deze informatie en gegevens. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in het geval van opzet of in het geval aansprakelijkheid wettelijk dwingend is voorgeschreven.

Overige informatie

GEZE is een wettelijk beschermd handelsmerk. Wijziging of verwijdering van het handelsmerk is niet toegestaan.

De lay-out en inhoud van geen van eventuele downloads mogen worden gewijzigd.

Alle gebruikte foto’s en afbeeldingen moeten worden gepubliceerd met de volgende aanduiding: © GEZE.

Het GEZE-logo mag uitsluitend worden afgebeeld conform de CI-richtlijnen.

GEZE Benelux B.V. is een dochtermaatschappij van GEZE GmbH in Duitsland:

Postadres
GEZE GmbH
Postbus 1363
71226 Leonberg, Duitsland

Bezoekadres
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg

Bedrijfsleiding:
Andrea-Alexandra Alber
Sandra Daniela Alber
Tomislav Jagar

Voorzitter van de Raad van Toezicht:
Thomas Keller

Gegevensbescherming

Alle informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij GEZE vindt u hier:

MEER INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING BIJ GEZE