Datavern

Personvernerklæring for GEZE Scandinavia AB avd. Norge, sist oppdatert juni 2020

Takk for at du besøker GEZEs nettsider (nedenfor kalt ‘nettsider’ eller ‘sider’) og for din interesse for GEZE GmbH og produktene våre. Vi har utformet nettsidene våre på en slik måte at informasjonen og innholdet om GEZE skal være så interessant som mulig for deg. For å kunne nå målet om et optimalisert tilbud, er det av og til nødvendig å samle inn og behandle personopplysningene du gir oss.